Föredraget kommer att äga rum i lokalen 0111 (Mittuniversiteten), klockan 18:00

Anmälan kan göras här i formulären eller direkt via e-post till Gunnar farm, enligt det skickade medlemsbrevet.

Tags:

Comments are closed