Styrelsen 2023-2024

Gunnar Farm

Ordförande

Hans Brännlund

Ledamot

Martin Östlund

Kassör/Bokföring

Patrik Halling

Sekreterare

Jonathan Jonsson

Ledamot

Ansvarig hemsida

Risto Laukkanen

Ledamot

Håkan Jansson

Ledamot

Katarina Bjerling

Suppleant

Torbjörn Lindahl

Suppleant

Programkommité

Jonathan Jonsson

Programkommité

Katarina Bjerling

Programkommité (sk)

Revisorer

Per Högberg

Revisor (sk)

Magnus Wikström

Revisor

Valnämnd

Carl Gustav Nordling

Valnämnd (sk)

Rolf Granqvist

Valnmänd