Vi delar varje år ut stipendium!

Du är välkommen att söka!

Målgrupp för vårt stipendium är enskilda personer, grupper, elever i grundskolan från åk 8, gymnasieelever samt universitets- och högskolestuderande som har möjlighet att få ett stipendium för ett specifikt ändamål eller genomförande av ett projekt.

Stipendiernas belopp kan totalt uppgå till maximalt 20 000kr.

I ansökan specificeras projektets art och omfattning samt hur medlen ska användas. Er motprestation är att du/ni på ett möte arrangerat av Sundsvalls Tekniska Förening redovisar vad ni gjort samt skriver en kort sammanfattning av projektet som föreningen kan publicera på sin hemsida.

Stipendieansökan sänds till ordföranden. Ni hittar hans e-post under menyn Styrelse.

I ansökan skriver ni kort vilken/vilka ni är och vad ni tänker göra. Om vi finner detta intressant kontaktar vi er och talar om vilka ytterligare uppgifter vi behöver

Exempel på ansökningar

Lidens Skola

Vi önskar att söka stipendium till en legorobot NXT.

Roboten är tänkt att användas till bland annat få igång ett intresse inom teknik hos flickor på högstadiet samt att användas på mellanstadiet. Jag försöker att varje år vara med i FLL för att utveckla elevernas teknik intresse. Intresse för roboten är väldigt stor och det skulle kunna utnyttjas upp i åldrarna på högstadiet och då i första hand flickorna.

Roboten kostar omkring 4000kr

Västermalms Skola

Börjar med att tacka Sundsvalls Tekniska Förening så väldigt mycket för ert trogna support och å FLITs vägnar ber jag och Anne-Mi att få tacka så väldigt mycket för årets stipendium. Det är verkligen uppskattat.Stipendiet kommer att användas till förnyelse och utökning av robot-byggsatserna.

FLIT-helgen kommer att gå av stapeln lördag och söndag den 16/17 januari 2016.

Här kan du läsa våra StipendieStadgar!

Stipendiater för 2019

Nu har FLIT-helgen ägt rum och var en stor succé! Vi vill tacka er så oerhört för att ni sponsrat FLIT under 2019/2020. Sen vill vi också berätta det vi gjorde under helgen.

Husen byggs

På söndagen hade vi fler stationer på Västermalm som bestod av VR, rita mer i designprogram men i Solid Edge och lösa fysikproblem. Vi gick sen över till Mittuniversitetet där tjejerna fick bygga sina hus i liten skala. I slutet av dagen utsågs två vinnare ut till bäst utförande av husen. Alla fick en goodiebag som innehöll en massa fina PR-produkter.

Vi vill än en gång tacka er för att ni möjliggjort att vi har tillgång till material såsom robotar, datorprogram och ritpapper mm.

Speciellt uppdrag

På lördagen fick de ett speciellt uppdrag i form av bygga ett trähus med fri tolkning. I par började de med skisser för att sen bygga upp det i 3D form i dataprogrammet SketchUp. Under lördagen fick de också prova på att programmera robotar och ha en skattjakt genom att jobba med nätverk. Dagen varvades med mat, inspirationsföreläsning och tävlingar.

Läs gärna artikeln om FLIT-helgen i Sundsvalls Tidning