Inställt! Detta studiebesök har ställts in på grund av förhöjd risk för smitta. Vi återkommer med nytt datum!


Vi är inbjudna in till studiebesök och föredrag på
Sundsvalls sjukhus, om regionens energi- och hållbarhetsarbete.

Jan Lindberg, energicontroller på RVN, presenterar regionens energi och hållbarhetsarbete.
Presentationen har fokus på regionens insatser på hållbarhetsområdet på övergripande nivå
och med fokus hållbar drift av fastigheter.

OBS! Besöket är begränsat till 20 deltagare. Medlemmar i första hand.

Tid: 15:00

Samlingsplats: Sundsvalls Sjukhus huvudingång


Categories:

Tags:

Comments are closed