Välkomna till ett besök med information och besök av den nyligen startade CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats. Anläggningen för kemitermisk mekanisk massa är en av världens största och tekniskt mest avancerade för tillverkning av mekanisk avsalumassa.

Vi börjar med en informationsträff för skydd och säkerhet, projektet och tekniken som byggts in, för att avsluta med en rundvandring i anläggningen. Rundvandringen är rätt så lång så bered er med bra skor och kläder, hjälm och varselväst tillhandahålles.

Vi kan hantera en grupp på 30 personer och vi börjar med information i Bruksgårdens hörsal, rakt utanför vakten vid Ortvikens industriplats, för att sedan dela upp oss i två grupper som besöker anläggningen.

Datum: 28 augusti
Tid: 18:00

Comments are closed