Årsmöte för Sundsvalls Tekniska Förening hölls som planerat den 2023-03-27 klockan 18:00.
Vi höll till i lokalen O111 på Mittuniversitetet. 20 medlemmar deltog på plats och 2 deltog via Internet (Zoom programvara).
Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på fika.
Därefter skulle vi ha fått höra Per Engstrand, Mittuniversitetet, presentera forskning om energieffektiv tillverkning av TMP och CTMP pappersmassa. Tyvärr blev han sjuk och med kort varsel ställde Olov Björkqvist Mittuniversitetet-Sundsvall upp. Han höll en inspirerande betraktelse kring svenska energisystemet sett i relation till framtida nödvändiga klimatåtgärder.

Rolf Granqvist och Erik Kalf avtackades
Rolf Granqvist och Erik Kalf avtackades under mötet.

Comments are closed