AIAB

Torpgatan 2, Fagervik, den 30 januari kl. 1800

Aiab energi erbjuder lösningar för reservkraft, med aggregatstorlekar från 10-2000 kVA. Företaget har utveckling och tillverkning i egna lokaler, där även all utrustning testas i ett EMC-mätlabb. Redan från början har Aiab energi varit ett företag som erbjuder egenutveckling och egen tillverkning av produkter och lösningar. Genom innovation och målmedveten kvalitetsutveckling är Aiab specialiserade på konstruktion och tillverkning av lösningar som har hög säkerhetsklass. Några av deras uppdragsgivare är MSB, LKAB, Vattenfall, Fortifikationsverket och SL.

Comments are closed