Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för Sundsvalls Tekniska förening är Magnus Wikström.

Vi sparar medlemmars:

 • – Namn
 • – Hemadress
 • – Telefonnummer
 • – Födelseår (ej hela personnumret)
 • – E-postadress
 • – Yrke/sysselsättning

 

Syftet med att samla dessa uppgifter är att kunna hålla register över föreningens medlemmar samt att enkelt kunna informera föreningens medlemmar.

Medlemsuppgifter raderas vid utträde.

Uppgifterna sprids ej till annan part.

Medlem i Sundsvalls Tekniska Förening har rätt till att:

 • – Få del av de uppgifter som lagrats om denne.
 • – Att få felaktiga uppgifter rättade
 • – Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • – Få veta hur länge vi kommer att lagra uppgifterna
 • – Lämna in klagomål till Datainspektionen