Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Triangelspåret Bergsåker

Information och studiebesök Triangelspåret i Bergsåker måndag 16 september

Vi samlas kl 17:00 i  Trafikverkets lokal på Björneborgsgatan 41. Där vi får muntlig information om projektets omfattning. Därefter transport med egna bilar till Bergsåker för att på plats se hur bygget fortskrider. Tänk på att försöka samåka, begränsat med parkeringsytor. Ta med grova skor. Ni som har egen hjälm och varselväst, ta med. 

Information i Trafikverkets lokal, kl 17-18. Transport till Bergsåker ca 15 min. Besök på plats vid Triangelspåret ca 1 timme. Inget fika denna gång pga tidsbrist.

 

Välkomna