Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Trafikverket i Sundsvall

Sudiebesök vid Trafikverket i Sundsvall.

Den 27 sept 2010 samlades ett femtiotal åhörare från Tekniska föreningen i Trafikverkets lokaler på Björneborgsgatan för att informera sig om hur den nya E4:an kommer att se ut. Magnus Lundberg och Ulf Carlsson från Trafikverket och Mats Lögdahl från Vectura tog emot oss. De berättade om planeringsarbetet och genomförandet av den nya vägens sträckning.

 

 

Vägen mellan Njurunda och Sundsvall har under längre tid varit utsatt för de resandets nedsättande omdömen. Det har varit svårt att förstå hur en Europaväg kan hålla en så låg kvalitet och ha så många trafikljus. En bilresande försäljare av elektronikkomponenter som besökte det företag jag själv arbetar vid kallade vägen ”en skamfläck” och då inkluderade han även de fallfärdiga fastigheterna som han sett utefter sträckan.

Planeringen av vägen påbörjades för ganska länge sedan. Jag bor på Åmon i Njurunda och vi byggde ett hus där 1980. Många äldre som då bodde där berättade att när de byggde sina hus på 1950 talet så blev de varnade för att det skulle byggas en ny väg rakt över Åmon. Under årens lopp såg de folk som satte ut pinnar på olika ställen för att staka ut den nya vägen. Ibland var det till och med bråttom med utstakningen. Nu har de äldsta både hunnit bo där under sitt verksamma liv och flyttat därifrån.

Äntligen är planeringen klar och spaden kan sättas i jorden. Våra föreläsare berättade att sträckan hade delats in i 4 olika delområden. Avsikten med detta är att byggföretag ska kunna lämna väldefinierade offerter på respektive byggdel. De olika delarna är Vägsträckan från Myre till Skönsmon, Trafikplats Skönsmon, Bron över fjärden samt Trafikplats Skönsberg.

  • Vägsträckan från Myre till Skönsmon är cirka 20km lång och består av 33 broar och flera nya trafiklatser.
  • Vid södra brofästet ligger Trafikplats Skönsmon för anslutning till centrum och eventuellt till E14. Planeringen av anslutningen till E14 är dock ännu inte avslutad.
  • Den 2100 meter långa bron över Sundsvallsfjärden kommer att bli markant inslag i stadsbilden och den kommer att ge staden en ny identitet. Bron togs fram redan 1996 genom en arkitekttävling mellan 44 olika bidrag. Det vinnande bidraget kallas ”Dubbelkurvan” och har ritats av ett dansk-svenskt företag. Den segelfria höjden under bron blir 33 meter, vilket indikerar att de ansvariga för planeringen inte ser några förutsättningar för framtida färjetrafik till Sundsvalls inre hamn.
  • Trafikplats Skönsberg ger anslutning till Sundsvalls norra delar och eventuellt till E14 beroende på resultatet av planeringen av denna.

 

Efter föredragen och en efterföljande frågestund verkade de församlade nöjda och belåtna med besöket. Vi tackade våra värdar med en vacker bukett blommor och hälsade desamma välkomna som medlemmar i Tekniska föreningen.