Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

STT Emtec

Studiebesök vid STT Emtec i Sundsvall

Den 27 okt 2010 samlades många förväntansfulla och intresserade medlemmar i Tekniska föreningen vid STT Emtecs entré. Glenn Berglund tog emot oss och hälsade oss välkomna till kvällens studiebesök.

Som första punkt på besöket informerade föreningens ordförande om nästkommande aktivitet samt om den student från Mittuniversitetets designlinje som utsetts till årets stipendiat. Studenten heter Marouane Bembli och går på Industridesignlinjen. Styrelsen har beslut att ge 5000:- SEK till hans projekt som i grova drag innebär att delta i design av motorfordon i Italien. I styrelsen ha vi sett en del av hans designarbete som utförts i kurserna och vi tyckte spontant att kvalitén på detta var ovanligt hög.

Sedan tog Glenn vid och berättade om STT Emtec´s verksamhet:STT Emtec utvecklar och konstruerar samtliga produkter från idé till färdigt slutresultat. Under drygt 20 års tid har arbetet varit fokuserat på analys och utveckling av förbränningsmotorer. De är verksamma inom två affärsområden – Emissionssystem och Motorsystem. Inom Motorsystem utvecklar och marknadsför man högprestanda system i huvudsak för Mitsubishis fyrhjulsdrivna fordon. Det handlar alltså om att öka effekten på motorerna. Inom Emissionssystem utvecklar man produkter som ska bidra till en bättre och renare miljö genom minskning av utsläppen från främst dieselmotorer. Företaget har visat att det är möjligt att uppgradera befintliga dieselmotorer till såväl dagens som morgondagens myndighetskrav.

Glenn gjorde tekniskt djupa och intressanta presentationer av de olika produkterna de utvecklat.Kvällen avslutades med en förevisning av en del av dessa produkter.

Vi tackade i vanlig ordning våra värd med en vacker bukett blommor och hälsade desamma välkomna som medlem i Tekniska föreningen.