Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Studiebesök vid Hammlet

Elektroniktillverkaren Hammlet

Den 30 aug 2011 gjorde Sundsvall Tekniska förening ett studiebesök hos Hammlet (Hammarstrand Elektronikproduktion AB) i Hammarstrand. Hammlet har sin specialitet i elektroniktillverkningen avseende mindre och medelstora serier.

Företaget är det största privata företaget i Hammarstrand med sina 25-30 anställda.

De intresserade medlemmarna samlade sig hos Beijers för samåkning till Hammarstrand kl. 17.30. Klockan 19.00 togs vi emot av företagets VD Mats Lövgren hos Hammlet med kaffe/te och smörgås.

Under följande presentationen fick vi veta att företaget startades i sin nuvarande form 2001 och har utvecklats positivt sedan dess. De senaste åren har varit riktigt bra med ordentliga omsättningsökningar. Pågående året ser ut att bli ännu bättre än tidigare år med prognostiserad omsättning på ca 30-35 milj.

Presentationen av produktionen, tillverkningslinjer och ytmonteringsmaskiner var imponerande. Produktionen var igång så vi fick se maskinerna i arbete. Det var framförallt maskinernas snabbhet som var imponerade. Den snabbaste maskinen kunde montera 50.000 små komponenter i timmen.

Mörkret hade redan fallit när hemresan startade och hemkomsten blev vid 22.30 tiden.

Studieresan var mycket intressant och det skapades nya kontakter mellan såväl medlemmar som med företaget.

Klicka på bilden för att se nästa bild

 

 

Läs mer på Hammlets hemsida: www.hammlet.se