Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Klimatanpassning av Sundsvall

Mats Bergmark gav ett föredrag om klimatanpassning av Sundsvall

Den 17 okt 2011 på Mittuniversitetet.

Mats Bergmark är utvecklingsstrateg på räddningstjänsten i Medelpad men som tidigare varit ledare för projektet Klimatanpassa Sundsvall och deltagit i Klimat- och sårbarhetsutredningen. Såsom utvecklingschef på Sundsvall Vatten var Mats mycket involverad i översvämningskatastroferna 2000 och 2001.

Extrema väderhändelser blir vanligare och spås följa med ett varmare klimat. Städer vid kusten kan drabbas dubbelt av ökade regnmängder, kraftigare vädersvängningar och höjd havsyta. Mats pratade om framtidens klimatrisker i Sundsvall och hur staden ska anpassas för att klara framtidens klimat.