Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

HL Display

Vi gjorde ett besök hos HL Dispaly AB.

Hl Display är ett företag som arbetar med exponeringslösningar för varor i detaljhandeln. Målsättningen är att synliggöra varorna samt skapa en attraktiv butiksmiljö.
Företaget har fabriker i både Europa och Asien samt är representerat på 44 marknader världen över.

Vi togs emot av guiderna Christopher Lindgren och Håkan Tjernberg. De berättade om de produkter HL Display utvecklar och säljer till detaljhandeln.

 

 

 

 

 

 

Christopher Lindgren

 

 

 

 

Här en bild från arbete med design och utveckling

-

 

 

HL Display arbetar också med att hitta alternativa material för sina produkter. De har i samarbete med Biobusiness-Arena, Mittuniversitetet, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet skapat ett antal projekt som bland annat går ut på att minska spillet och producera i biologiskt nedbrytbara/komposteringsbara material.

Projekten går i stort ut på följande:

  • Producera extruderade profiler av återvunnet PVC spill.
  • Producera extruderade profiler av komposterbara polymerer (plaster).
  • Samarbete med Biobusiness-Arenas ”från papper till plast” projekt, som handlar om att omvandla cellulosa till ett material med plastegenskaper, samt hitta användningsområden för detta.
  • Genomföra livscykelanalyser på produkter för att få kunskap om vilka material som är miljövänliga och vart rätt insatser skall sättas in. Livscykelanalyserna som genomförs i samarbete med Sveriges ledande polymerforskare har gett ett överraskande resultat!

 

 

 

Tack för besöket

Styrelsen