Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Bergeforsens Kraft AB

Studiebesök vid Kraftverket

Det händer mycket på Bergeforsens Kraft. För att klara förväntade framtida klimatförändringar satsar de stort på att framtidssäkra kraftverket så att de vattennivåer som väntas i framtiden kan hanteras på ett tillfredsställande sätt. För detta byggs ett nytt utskov vilket är ett utlopp med en tillhörande dammlucka. Efter att utskovet är klart ska de tre befintliga dammluckorna renoveras.Utskovet byggs vid dammens västra sida.

Vi hälsas välkomna

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsades välkomna av  C-G Henriksson (till vänster) ,Kaj Karlsson (i mitten) och Risto Lakukkanen (från Tekniska Föreningen).

  • Arbetena påbörjades under våren 2011 och nya utskovet ska tas i drift i början av 2014

  • Det nya utskovet har en kapacitet på 1500 kubikmeter per sekund.

  • Totalkostnad för projektet är 642 miljoner SEK.

  • Utskovsluckan blir 25 m bred och 10,5 m hög.

Eftersom vi var ganska många (37st) delades vi upp i två grupper. Den ena gruppen tog en rundtur och tittade på bygget medan den andra gruppen samlades i ett konferensrum för information om bygget av utskovet.
Den ena gruppen gör sin rundvandring:

 Projektet består av tre delprojekt:
1. 
   Ny utskovskanal och utskovslucka, kapacitet 1500 m3/s. Färdigställs våren 2014.
2. 
   Ny 180m lång vägbro för väg 331 över utskovskanalen. Färdigställs hösten 2013.
3.
    Åtgärder på de tre befintliga utskovsluckorna. Påbörjas när delprojekt 1 är klart och beräknas färdigställt våren 2015.
Föredrag i konferensrummet:

Besöket avslutas med ett stort tack till våra guider.

Guiderna fick varsin chokladask

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man vill hämta mera information finns det en hel del att läsa på deras hemsida : bergeforsenskraft.se