Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Årsmöte

På årsmötet redovisades föreningens ekonomi samt valdes nya ledamöter till styrelsen.
Till styrelsen omvaldes Monika Olsén och Lars-Owe Andersson för ett år och Alf Nilsson för två år.
Torbjörn Lindahl och Roland Karlsson omvaldes som suppleanter för ett år.
Till föreningens ordförande för ett år valdes Olof Björkqvist.
Till programkommittén omvaldes Risto Laukkanen, Stefan Wallström och
Bengt Aldén för ett år.
Per Asplund valdes in som ny ledamot för ett år.
Till valnämnd för ett år omvaldes Bengt Näsman och Patrik Halling.
Till revisorer för ett år valdes Per Högberg och Martin Östlund.
Till revisorssuppleant omvaldes Anders Jonsson för ett år.

Monika Olsén avtackades för sitt mångåriga ordförandeskap.

Monika Olsén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter mötet fick vi höra ett föredrag av Reidar Hagner från Mittuniversitetet. Han pratade om sitt forskningsområde, geotermisk energi.

 

Tack för visat intresse
Styrelsen