Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Årsmöte

Den 31 mars klockan 18:30 hade föreningen årsmöte i Mittuniversitetets lokal O 111.

Vi var cirka 30 medlemmar som deltog i mötet. Protokoll och verksamhetsberättelse kan läsas under ”Medlemssidor”.

Dagordning för årsmötet:.

1  Mötets öppnande

2  Val av mötets ordförande

3  Val av mötets sekreterare och justeringsmän

4  Godkännande av kallelse och dagordning

5  Styrelseberättelse  för verksamhetsåret 2015

6  Bokslutsrapport

7  Revisorernas berättelse

8  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9  Val av ordförande

10  Val av styrelseledamöter och suppleanter

11 Val av programkommitté

12 Val av valnämnd

13 Val av revisorer samt suppleant

14 Fastställande av årsavgift samt budget för 2017

15 Beslut om användande av eventuell vinst.

16 Övriga frågor

17 Mötets avslutande

Efter mötet avtackades de 3 medlemmarna  Martin Sandström, Gunnar Farm och Kjell Jacobsson för sina arbeten i styrelse och programkommitté. Blommor överräcktes av ordförande Monika Olsén.
Kjell passade på att informera om sitt projekt med geotermisk energi på Alnö.

Monika, Martin, Gunnar och Kjell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter mötet bjöd  föreningen på kaffe/te och smörgås.

Efter fikarasten informerade Mittuniversitetes rektor Anders Söderholm om  ”Mittuniversitetet idag och i framtiden”.

Anders Söderholm

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar Anders för ett informativt och trevligt föredrag.

Styrelsen