Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Årsmöte 2015

Årsmöte hölls onsdagen den 25 mars klockan 18:30 i sal O111 på Mittuniversitetet.

Årsmötet valde ny styrelse för föreningen.
Ordförande: Monika Olsén
Ledamot: Olle Björkqvist, Lars-Owe Andersson, Martin Sandström, Risto Laukkanen, Carl-Gustaf Nordling och suppleanter Kjell Jakobsson, Alf Nilsson.
Programkommitté: Risto Laukkanen, Gunnar Farm, Stefan Wallström, Bengt Aldén.
Revisorer: Per Högberg, Martin Östlund och suppleant Anders Jonsson.
Valnämnd; Bengt Näsman, Patrik Halling, Bo Forsgren.

Efter mötet berättade Gunnar Nilsson om Koboltgruvan i Los.

Gunnar Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter höll professor Håkan Olin, avdelningen för Naturvetenskap på Mittuniversitetet, ett föredrag om  den ”smarta lyktstolpen” som inte bara lyser upp mörkret med vind och sol, utan som även kan lagra energi, mäta luftföroreningar, övervaka trafiken och erbjuda trådlös kommunikation. Flera andra användningsområden för lyktstolpen är tänkbara i framtiden.

Håkan Olin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några bilder från Håkans presentation av den smarta lyktstolpen:

På Mittuniversitetet forskar man även inom området superkondensatorer som används vid snabb lagring/förbrukning av stora energimängder på korta tider. Utveckling av kondensatorerna sker i samarbete med lokala industriföretag.

 

 

 

 

 

 

 

En artikel i ST om kondensatorn.

Några bilder från mötet:

Foto: Jan Gabrielsson

Stort tack till alla som deltagit

Styrelsen