Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Årsavslutning 2014

Norra berget

Vi hade en trevlig avslutning med föredrag, julmat och musikunderhållning i Gullgården på Norra Berget

Gullgåden i nattbelysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var 38 personer som samlades i Gullgården klockan 18:30 där föreningens ordförande först kort informerade om årets verksamheten.

Monika informerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan höll Bengt Sandström ett intressant föredrag om värmepumpar. Värmepumpens dunkla princip förklarade han på ett så redigt sätt att de flesta forstod hur det fungerade.
Han har 30 års erfarenhet på värmepumpar, först som företagare i Stockholm, sedan som Vd på Eufor AB i Härnösand och därefter som lärare på Mittuniversitetet. Han har även startat upp och varit chef för Design i Västernorrland.

Bengt Sandström pratar om värmepumpar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under och efter julmaten spelade och underhöll Gösta och Allan med sin trevliga musik och sina roliga historier. Vi fick även tillfälle att köpa lotter och sjunga allsång.

Norra Berget Karta

Gullgården är det hus som ligger till höger om Museet, som är det stora lite ljusare huset nedanför parkeringen.

Tack för en trevlig kväll
Styrelsen