Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Årsavslutning 2013

Skeppet Jehu

Vi avslutade verksamhetsåret 2013 på Norra berget med ett föredrag
om en för nästa 200år sedan förlist båt. Skeppet som på 1990 talet hittades
utanför Juniskär av några dykare har givit oss ökad kunskap om det tidiga
1800 talets järnbruk och de människor som bodde i våra trakter.

Lennart Högberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var Lennart Högberg från Marinarkeologiska sällskapet som till ett antat fina bilder berättade om skeppet och dess historia. Skeppet var en 27 meter lång Galaes som kunde lasta upp till 160 ton. Den aktuella lasten var tackjärn som skulle fraktas till Sundsvallstrakten för vidare bearbetning.

Vi hade också bjudit in Tore Olsson från Medelpads Sjöhistoriska Förening. Han berättade för oss om ångbåten Primus som är en bogserbåt från sågverksepoken. Båten anses vara den första svenska ångdrivna ångbåten och har därför ett stort bevarandevärde. Just nu är båten i behov av en hel del renovering.

Efter föredragen fick vi promenera över till Hantverks- och sjöfartsmuseet och titta på en del av de saker som bärgats från skeppet.

Som avslutning på kvällen fikade vi på café Gesällen där vi också fick lyssna på fiol- och dragspelsmusik.

(bilder: Jan Gabrielsson)

tack för ni deltog
Styrelsen