Kommande arrangemang

Genomförda arrangemang

Alla arrangemang


Sök sidor och arrangemang

Stipendium

Vi delar varje år ut stipendium och du är välkommen att söka!

Målgrupp för vårt stipendium är enskilda personer, grupper, elever i grundskolan från åk 8, gymnasieelever samt universitets- och högskolestuderande som har möjlighet att få ett stipendium för ett specifikt ändamål eller genomförande av ett projekt. Stipendiernas belopp kan totalt uppgå till maximalt 20 000kr.

I ansökan specificeras projektets art och omfattning samt hur medlen ska användas. Er motprestation är att du/ni på ett möte arrangerat av Sundsvalls Tekniska Förening redovisar vad ni gjort samt skriver en kort sammanfattning av projektet som föreningen kan publicera på sin hemsida.

Stipendieansökan sänds till info@sutf.se

I ansökan skriver ni kort vilken/vilka ni är och vad ni tänker göra. Om vi finner detta intressant kontaktar vi er och talar om vilka ytterligare uppgifter vi behöver.

Under 2015 har föreningen mottagit förfrågan från två skolor, Liden skola och Västermalms skola.Föreningen tillstyrker stipendium med 3000 kr till Liden skola och Västermalms skola med 3000 kr.

Lidens skola:
Vi önskar att söka stipendium till en legorobot NXT.
Roboten är tänkt att användas till bland annat få igång ett intresse inom teknik hos flickor på högstadiet samt att användas på mellanstadiet.  Jag försöker att varje år vara med i FLL för att utveckla elevernas teknik intresse. Intresse för roboten är väldigt stor och det skulle kunna utnyttjas upp i åldrarna på högstadiet och då i första hand flickorna.
Roboten kostar omkring 4000kr

Västermalms skola:
Börjar med att tacka Sundsvalls Tekniska Förening så väldigt mycket för ert trogna support och å FLITs vägnar ber jag och Anne-Mi att få tacka så väldigt mycket för årets stipendium. Det är verkligen uppskattat.
Stipendiet kommer att användas till förnyelse och utökning av robot-byggsatserna.
FLIT-helgen kommer att gå av stapeln lördag och söndag den 16/17 januari 2016.

 

Här kan du läsa våra stadgar för stipendiet: StipendieStadgar

 

Här kan du läsa om våra tidigare stipendiater

Stipendiater för 2014

Då FLIT-helgen (Flickor i Teknik-projektet) gick av stapeln den 17-18 januari  på Västermalms skola deltog c:a 30st flickor från 8:e klassen från skolor i Sundsvalls Kommun som valt att intressera sig för teknik.
Deltagare från FLIT-projektet var Karin Huss, My-Lemnert-Persson, Maja Bonde, samt Ida Laredius och Julia Berglund som Guidade eleverna.
Projektet ledes av lärarna Carina Turton och Anne-Mi Liljestrand. Projektet fick 3000 kr.
Syftet med projektet är att fler flickor skall söka teknisk utbildning.

Vi har fått några uppskattande rader från Västermalms skola:
”Ett stort tack till att Sundsvalls Tekniska Förening än en gång stöttat vårt projekt FLIT – Flickor i Teknik. Vi fyllde kursen med 30 flickor även i år. Vi fick dessutom ett glädjande besked i fredags. Av de sökande nästa år är 25 procent flickor! Vi tror att en del av ökningen beror på FLIT och där är ert stöd till oss otroligt viktigt”

Även ett solcellsprojekt belönades med 1500 kr, där eleven Idmohammad Rahimi skall undersöka parametrar som påverkar laddningsströmmen, och behov fanns för en solpanel 12V, regulator, och batteri 12V.
Ledare för projektet är lärare Bengt Berglund.

 

.

Det tredje projektet är FLL (First Lego League) där lärare Bengt Böhlin i Söråkers skola arbetar med elever som sökt teknisk utbildning eller tänker göra det. I detta projekt tillverkar man robotar som kostar c:a 3000 kr för en byggsats.
Projektet som tilldelades 3000 kr består av fyra huvuduppgifter.
1    Utföra en teoretisk forskningsuppgift kopplad till årets tema.
2    Bygga och programmera en LEGO-robot för att delta i en tävling.
3    Marknadsföra laget och dess arbete.
4   Skaffa lagsponsor (frivilligt, men är bra att ha)

Läs mer om FLL

Stipendiater för 2013

Ett stipendium på 6000kr har nu tilldelats FLIT projektet på Västermalms Skola. FLIT står för Flickor I Teknik och är ett  projekt vars målsättning är att öka flickors intresse för tekniska utbildningar.
Den 25 januari 2014 överlämnades stipendiet till Västermalms Skola av Martin Sandström från vår förening.

 

Flickor som går i årskurs 8 och 9 kom till skolan för att se och uppleva vad man jobbar med inom modern teknik. Intresset för kursen var stort, de trettio platserna fylldes snabbt och tyvärr fick inte alla som hade anmält sig komma med.
Kvinnor som är verksamma inom näringslivet var också inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter inom teknikområdet. De berättade bl.a. om hur det är att arbeta inom företag så som SCA, Emhart och Permobil.

 

Några bilder från Västermalm…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiater för 2012

Årets stipendium på 7000 SEK utdelades detta år till FLIT, flickor i teknik, Sundsvalls gymnasium. En symbolisk check överlämnades av Martin Sandström till stipendiaterna vid en ceremoni på Västermalms skola den 7:e december2012.

 En helg i december var det teknikaktivitet på Västermalm då flickor i årskurs nio kom på besök.

Ebba Gradin och Katarina Styf som går i årskurs tre på Teknikprogrammet på Västermalm genomförde en del av sitt FLIT-projekt den helgen. Flickor som går i årskurs 9 kom till skolan för att se och uppleva vad man jobbar med inom modern teknik. Helgen inleddes med en kick-off på fredagkväll då kvinnor som är verksamma inom näringslivet kom för att och dela med sig av sina erfarenheter inom teknikområdet. Sundsvalls Tekniska Förening, som stöder projektet fanns också på plats för att dela ut ett stipendium till projektet.
Under helgen fick flickorna prova på olika aktiviteter inom det tekniska området, under handledning av Ebba och Katarina samt Frida Hartelius som går T4. Aktiviteterna under helgen bestod av uppgifter allt ifrån att bygga en dator i PC-labbet, designa ett mönsterkort, arkitektbygge samt programmera legorobotar.
Genom ett samarbete med Mittuniversitetet fick tjejerna, med handledning av MIUNs studenter, under söndagen praktiskt arbeta med teknisk design och konstruktion i universitetets lokaler.

Ansvariga lärare på Teknikprogrammet är Anne-Mi Liljestrand och Carina Turton

 

Stipendiater för 2011

Sundsvalls Tekniska Förenings stipendier för 2011 utdelades onsdagen den 12 oktober 2011 till tre projektgrupper på teknikprogram och naturvetenskapsprogram vid Sundsvalls Gymnasium, Västermalm. De fick tillsammans dela på 20 000kr.
Stipendierna delades ut av Ordförande Monika Olsén och Martin Sandström. Fotograf var Jan Gabrielsson.

Första stipendiet gick till projektet ”Snökanon”.

Snökanon

Eleverna är från vänster; Petter Aksnes, Mattias Vennberg Eriksson, och Alexander Svensson, samt  handledare Peder Berglund, ej med på bild. De har planerat att bygga en liten snökanon för att sedan utföra kostnads- och miljöanalys.
Jurys motivering:
Projekt ”Snökanon” tilldelas stipendium eftersom det är ett är tekniskt intressant projekt och kan vara framtidens snöfattiga platser till stor glädje.

Andra stipendiet delades ut till projektet ”FLIT”

FLIT

Eleverna är från vänster; Sara Hallgren, Camilla Lindholm och Madeleine Sundberg. Handledare är Anne-Mi Liljestrand och Carina Turton, som driver projekt ”Flickor i Teknik” för att få fler flickor intresserade av teknik och teknisk utbildning. I projektet ingår att hålla en sommarkurs i teknik, för tjejer i årskurs 8. Pengarna vill man använda till inköp av material och utrustning till en ”radiobyggsats-övning” som skall genomföras under sommarkursen 2012.
Jurys motivering:
Projektet ”Flickor i teknik” tilldelas stipendium för att projektet bidrar till att stärka framtiden med teknisk kompetens som annars skulle kunna gå förlorad.

Tredje stipendiet fick projektet ”Småskaligt vindkraftverk”.

Småskaligt vindkraftverk

Elever är från vänster; Johan Storgärd, handledare Eva Sundin, Fredrik Nordin, samt Elin Rennerhag som inte är med på bild. Elevgruppen avser att tillverka ett vindkraftverk i hanterbar storlek för ”egen” bakgård, för att därefter utvärdera ekonomi, teknik och miljöpåverkan.

Jurys motivering:
Projekt ”Småskaligt vindkraftverk” tilldelas stipendium för att projektet tar itu med ett av nutidens stora problem, och kan bidra till bättre energiteknik för framtidens generationer.

 

Eleverna i projekten ”Snökanon” och ”Småskaligt vindkraftverk” redovisade sina arbeten på Västermalms skola den 14 maj 2012.

Gruppen med projektet ”FLIT” redovisar en del av sitt på vårterminen och en del av arbetet under hösten 2012. Detta eftersom en del av arbetet kommer att genomföras under sommaren. Gruppen har skapat en egen hemsida : FLIT

 

Några bilder från redovisningen av projekten ”Snökanon” och ”Småskaligt vindkraftverk”

Några bilder från redovisningen av projektet ”Flickor i teknik”

 

 

 

Marouane Bembli  2010

 

Motiveringen var:

Marouane Bembli tilldelas Sundsvalls Tekniska Förenings stipendium för att han under sin tid på Mittuniversitetets industridesign nått en internationell designklass som tagit honom ända till Italien och gjort honom intressant för både Lamborghini och Audi.

Läs mer om stipendiatens utveckling:
http://bembli.daportfolio.com/

Christoffer Scheutz  2009

 

Motiveringen var:

Christopher Scheutz tilldelas Sundsvalls Tekniska Förenings stipendium för att han under sin tid på Mittuniversitetets industridesign, har utvecklat smyckesdesign genom b.la fotoetsning som tillverkningsmetod. Christopher har uppmärksammats utomlands, genom att få möjlighet att designa smycken hos Spreeglanz Berlin, en av europas större smyckesdesign företag.

Läs mer om stipendiatens utveckling
http://spreeglanz.com/designers/christopher-scheutz/

Matroshka  2007

Stipendiet utdelades på vårt 100-årsjubileum 10 november 2007 till

– Anna Fossane
– Magnus Gustavsson
– Anna Thorseaus
– Sara Remnert

 


 

 

Motiveringen var:
Matroshka
projektet tilldelas Sundsvalls Tekniska Förenings stipendium för ett nytänkande i tiden inom ”compact living” som ger möjlighet till ett socialtoch aktivt liv på en mycket liten boyta.

Läs mer om stipendiaternas utveckling
http://www.matroshka.se/